ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015